چرا غیرمتمرکزسازی مهم است؟

اولین دو نسل اینترنت در اولین دوران اینترنت از دهه 1980 تا اوایل 2000 خدمات اینترنت بر اساس پروتکل های باز که تحت کنترل کامیونیتی اینترنت بودند، ساخته شد. این بدان معنی بود که افراد یا سازمان ها می توانند حضور اینترنتی خود را افزایش دهند و بدانند که قوانین بازی بعدا تغییر نخواهد کرد. … ادامه خواندن چرا غیرمتمرکزسازی مهم است؟