مبهم

این روزها دایما دارم به صفحه سفیدی نگاه میکنم. صفحه افزودن پست برگه هدف هایم ادیتورم که البته سیاه است و خیلی چیزهای دیگر نگاه میکنم و در ذهنم خطوطی همانند خطوط روی دیواری که دراین عکس به آن نگاه می کنم رد می شوند. همه چیز مبهم است. زمان خواهد برد تا پر شوند …